Flor e muller nace da unión de dúas motivacións principais: a figura da miña nai e a súa paixón polas flores; e a presenza maioritaria da muller na “cadea floral”.
Este proxecto explora a relación entre as mulleres e as flores, investigada mediante unha reportaxe fotográfica centrada na presenza da muller no sector da floricultura. A través dunha mirada próxima, desenvólvese un percorrido dende a fase de produción ata a compra/venta en florerías e mercados.
Unha homenaxe fotográfica onde as dúas temáticas únense e comparten o mesmo protagonismo.

As mulleres e as flores.
_________________________

Flor e muller (Flower and woman) is born from the union of two major motivations: the figure of my mother and her passion for flowers; and the preeminence of women in the “floral chain”.
This project explores the connection between women and flowers, investigated through a photo essay focused on women’s presence in the floriculture sector. Through a close look, it develops a route from the production stage to trading in flower shops and markets.
A photographic tribute where two themes come together and are given the same relevance.

Women and flowers.